Κατηγορία:

Μαθητικά Συσσίτια

Τα μαθητικά συσσίτια ήταν ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας που εφαρμόστηκε στα δημοτικά σχολεία της επικράτειας τη δεκαετία του 1920. Σκοπός των μαθητικών συσσιτίων ήταν η χορήγηση δωρεάν φαγητού στους μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης που παρουσίαζαν φαινόμενα υποσιτισμού.

Σύλλογοι, οργανώσεις γονέων και σχολικές εφορείες με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας οργανώνουν τη διανομή θρεπτικών γευμάτων στους άπορους μαθητές. Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 λόγω της βελτίωσης του οικονομικού επιπέδου των Ελλήνων η λειτουργία των συσσιτίων έχασε τη σημασία της και καταργήθηκαν.