Κατηγορία:

Πρακτικό Συσσιτίου

ΒΙΒΛΙΟΝ

Πρακτικών

της Εφορείας του Μαθητικού συσσιτίου του 6/ξίου Δημοτ. Σχολείου Αγίου Δημητρίου

Σχολικόν έτος 1950-1951