Κατηγορία:

Σχολικός Κήπος

Ο σχολικός κήπος ιδρύεται θεσμικά με το νόμο 4397 του 1929 περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ΣΤ΄ στο άρθρο 13 γράφει:

  1. Παρ εκάστω δημοτικω  σχολείω ιδρύεται και καλλιεργείται σχολικός κήπος ως παράρτημα αυτού, χάριν της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων και προς απόκτησιν υπό των μαθητών προκαταρκτικών γνώσεων καλλιέργειες της γης…

Στη δεκαετία του 1960 εγκαθίστανται σε όλη την επικράτεια σχολικοί κήποι. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έπαψε να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαιτίας της αστικοποίησης του πληθυσμού.