Κατηγορία:

Γραφομηχανή OLYMPIA Carrera

Εργοστάσιο –Τύπος: OLYMPIA
Carrera de Luxe MD
Χώρα κατασκευής: Ινδονησία 1991
Διάθεση από: 4ο Δημ. Σχολείο Αγίου Δημητρίου
Περιγραφή: Είναι μια μηχανική συσκευή με την οποία μπορεί ο χρήστης να τυπώσει ένα κείμενο σε χαρτί. Ο χειρισμός γίνεται με πλήκτρα, ενώ το χαρτί προωθείται με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου. ‘Έχει αντικατασταθεί πλήρως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.