Κατηγορία:

Γραφομηχανή Optima

Εργοστάσιο –Τύπος: Optima
Χώρα κατασκευής: Γερμανία
Διάθεση από: 4ο Δημ. Σχολείο Αργυρούπολης
Περιγραφή: Είναι μια μηχανική συσκευή με την οποία μπορεί ο χρήστης να τυπώσει ένα κείμενο σε χαρτί. Ο χειρισμός γίνεται με πλήκτρα, ενώ το χαρτί προωθείται με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου. ‘Έχει αντικατασταθεί πλήρως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.