Κατηγορία:

Έγγραφα Σχολείου

Στο Μουσείο μας υπάρχουν φάκελοι με διάφορα διοικητικά έγγραφα και βιβλία από σχολεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου και των γειτονικών Δήμων. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε περιληπτικά τα θέματα των φακέλων και τα διοικητικά βιβλία κατά σχολείο:
Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
12 φάκελοι με εγκυκλίους από το 1970 μέχρι το 1980.
2 φάκελοι με έγγραφα επιθεωρητού από το 1973 μέχρι το 1975.
1 φάκελος αιτήσεων γονέων και ιδιωτών από το 1971 μέχρι το 1974.
1 φάκελος με στοιχεία επί τη λήξει του σχ. έτους 1973-74.
1 φάκελος γνωστοποίησης εγγραφής μαθητών από το 1973 μέχρι το 1975.
1. φάκελος εξερχομένων από το 1972 μέχρι το 1975.
Από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
8 ντοσιέ με εγκυκλίους από το 1964 μέχρι το 1993.
1 φάκελος με εγκυκλίους σχολικού συμβούλου από το 1984 μέχρι το 1993.
2 φακέλους με τίτλους εγγραφής και αποδεικτικά από το 1981 μέχρι το 1990.
1 φάκελος με αποδεικτικά μετεγγραφής 1981
1 φάκελος με αιτήσεις για αποδεικτικά μετεγγραφής.
1 φάκελος για την εγγραφή μαθητών σε Γυμνάσια.
3 φάκελοι με καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας από το 1980 μέχρι το 1988.
1 φάκελος με έγγραφα που αφορούν σε γυμναστές από το 1985 μέχρι το 1988.
2 φάκελοι με καταστάσεις κατάθεσης αλληλογραφίας από το 1986 μέχρι το 1991.
1 φάκελος με εγκύκλιες διαταγές επιθεωρητού 1971-1972.
1 φάκελος με έγγραφα που αφορούν στις καθαρίστριες από το 1982 μέχρι το 1987.
1 φάκελος με καταστάσεις μαθητών από το 1984 μέχρι το 1986.
1 φάκελος δικαιολογητικών λήξης για τα σχ. έτη: 1983-84, 1984-85.
5 βιβλία ημερησίου ελέγχου για το σχ. έτος: 1980-81.
10 ημερολόγια παρουσίας προσωπικού από το 1978 μέχρι το 1988.
1 βιβλίο αθλητικού υλικού για το 1986.
1 φάκελος με ειδική έκθεση υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού για το σχ. έτος 1977-78.
2 βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων από το 1973 μέχρι το 1986.
7 βιβλία παρουσίας προσωπικού από το 1967 μέχρι το 1993.
3 βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας από το 1965 μέχρι το 1977.
1 βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εμπιστευτικό) από το 1978 μέχρι το 1981.
1 βιβλίο επιθεωρήσεων σχολιάτρου από το 1966 μέχρι το 1977.
1 βιβλίο εμβολιασμού από το 1967 μέχρι το 1980.
1 βιβλίο ημερολόγιο σχολικής ζωής από το 1985 μέχρι το 1989.
1 βιβλίο πράξεων επιτροπής ελέγχου κυλικείων από το 1983 μέχρι το 1987.
1 βιβλίο πρακτικών διδακτικού προσωπικού από το 1966 μέχρι το 1980.
Από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
1 φάκελος με έγγραφα για την εκμίσθωση του διδακτηρίου από το 1975 μέχρι το 1978.
2 ντοσιέ με καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας από το 1980 μέχρι το 1982.
Από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
1 φάκελος με εγκυκλίους για το έτος 1977.
Από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου
2 βιβλία εμβολιασμού για τα σχολικά έτη: 1971-72 και 1979-80.
Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης
1 φάκελος με εγκυκλίους Επιθεωρητού από το 1969 μέχρι το 1971.