Κατηγορία:

Αναμνηστικές φωτογραφίες

Παλιές φωτογραφίες

Στιγμές του παρελθόντος  αποτυπωμένες στο χαρτί,  αποθηκευμένες στις μνήμες…

Αιχμαλωτίζουν και καταγράφουν στιγμές της σχολικής ζωής.

Σκόρπιες στιγμές, σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και προκαλούν συγκίνηση.

Ιστορία του σχολείου και της εκπαίδευσης.