Κατηγορία:

Εικόνα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

Φωτογραφία από το Λεύκωμα”Από το Μπραχάμι στον Άγιο Δημήτριο” του Δήμου Αγίου Δημητρίου.