Κατηγορία:

Κούκλες με παραδοσιακές φορεσιές

Δωρεά: Χριστέα Ελένη