Κατηγορία:

Η Στ΄τάξη του 1ου Δημοτικόυ σχολείου Αγίου Δημητρίου 1936

Φωτογραφία από το Λεύκωμα”Από το Μπραχάμι στον Άγιο Δημήτριο” του Δήμου Αγίου Δημητρίου.