Κατηγορία:

Γραφομηχανή Optima m 16

Εργοστάσιο –Τύπος: Optima m 16

Χώρα κατασκευής: Γερμανία

Διάθεση από: 7ο Δημ. Σχολείο Αγίου Δημητρίου

Περιγραφή

Είναι μια μηχανική συσκευή με την οποία μπορεί ο χρήστης να τυπώσει ένα κείμενο σε χαρτί. Ο χειρισμός γίνεται με πλήκτρα, ενώ το χαρτί προωθείται με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου. ‘Έχει αντικατασταθεί πλήρως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή