Κατηγορία:

Γραφομηχανή PREDOM

Εργοστάσιο –Τύπος: PREDOM
Χώρα κατασκευής: Πολωνία 1975
Διάθεση από: 4ο Δημ. Σχολείο Αγίου Δημητρίου
Περιγραφή: Είναι μια μηχανική συσκευή με την οποία μπορεί ο χρήστης να τυπώσει ένα κείμενο σε χαρτί. Ο χειρισμός γίνεται με πλήκτρα, ενώ το χαρτί προωθείται με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου. ‘Έχει αντικατασταθεί πλήρως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.