Κατηγορία:

Γραφομηχανή OLYMPIA tbm de luxe

Εργοστάσιο –Τύπος: OLYMPIA Tbm de luxe
Χώρα κατασκευής: Γερμανία 1980
Διάθεση από: Βάσιος Αθανάσιος
Περιγραφή: Είναι μια μηχανική συσκευή με την οποία μπορεί ο χρήστης να τυπώσει ένα κείμενο σε χαρτί. Ο χειρισμός γίνεται με πλήκτρα, ενώ το χαρτί προωθείται με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου. ‘Έχει αντικατασταθεί πλήρως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.